Szülőknek

Óvodai beíratás rendje és menete

ÓVODAI BEÍRATÁS

A hodosi Magyar Nyelvű Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket,

hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2023/2024-es tanévre

2023. május 1-től május 31-ig tart.

Az óvodába való felvétel a gyermek törvényes képviselői által benyújtott kérvény alapján történik, amely átvehető az óvoda igazgatóságán, munkanapokon 7 órától 16 óráig. A kérvényre mindkét törvényes képviselő aláírása szükséges, kivételt képeznek bizonyos esetek, amelyeket részletesen megtalálnak az alábbi dokumentum 3.oldalán: https://www.minedu.sk/data/att/25836.pdf

A kitöltött és aláírt kérvényeket:

 • leadhatják személyesen az óvoda igazgatóságán,
 • postázhatják az óvoda címére: Magyar Nyelvű Óvoda / Materská škola s VJM, 930 16 Vydrany 314,
 • elküldhetik az óvoda e-mail címére: mssvjm@vydrany.sk,
 • vagy személyesen kézbesíthetik az óvoda postaládájába.

Felvételi követelmények: szoba- és ágytisztaság, korhozmért önállóság az alapvető önkiszolgáló tevékenységekben (öltözködés, étkezés, higiéniai szokások ismerete).

A felvételnél előnyben részesülnek:

 • azok a gyermekek, akik számára az óvodalátogatás kötelező (akik 2023. augusztus 31-ig betöltik 5. életévüket), ill. akik folytatják a kötelező óvodalátogatást.

A határozatok kiadásának várható időpontja 2023. június 30.

 

További információk megtalálhatók óvodánk honlapján itt:      https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=3

                                                                                                               https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=1

                                                                                                               https://ovodahodos.edupage.org/about/

                                                                                                               https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=2

                                                                                                               https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=4

 

MINDEN KEDVES SZÜLŐT ÉS LEENDŐ KISÓVODÁST SZERETETTEL VÁRUNK!

 

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch oznamuje váženým rodičom,

že termín zápisu detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 je

od 1. mája do 31. mája 2023.

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa, ktorú si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve materskej školy v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod. Na žiadosť sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa, výnimky nájdete na 3.str. dokumentu: https://www.minedu.sk/data/att/25836.pdf

Vyplnené a podpísané žiadosti môžete podať:

 • osobne,
 • poštou na adresu materskej školy: Materská škola s VJM / Magyar Myelvű Óvoda, 930 16 Vydrany 314,
 • e-mailom na adresu: mssvjm@vydrany.sk,
 • alebo osobne doručiť do poštovej schránky materskej školy.

Kritériá prijímania: vekuprimeraná samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach (používanie WC, stolovanie, obliekanie, základné hygienické návyky).

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia piaty rok veku), príp. ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je 30. jún 2023.

 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke materskej školy tu:        https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=3

                                                                                                                             https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=1

                                                                                                                             https://ovodahodos.edupage.org/about/

                                                                                                                             https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=2

                                                                                                                             https://ovodahodos.edupage.org/about/?subpage=4

 

VŠETKÝCH MILÝCH RODIČOV A BUDÚCICH ŠKÔLKÁROV SRDEČNE OČAKÁVAME!

 

Kapcsolat

 • Magyar Nyelvű Óvoda MŠ s VJM
  930 16 Hodos 314 Vydrany 314
 • +421 x 315523860

Fényképalbum